Print

Danmark-Amerika Fondet

blev stiftet i 1914 som en privat fond med det formål at fremme det kulturelle og praktiske samarbejde mellem Danmark og USA. Flere af dansk industris grundlæggere var involverede og kongehuset var tidligt repræsenteret som protektor for Fondet, hvilket er fortsat til i dag.

Penge til de årlige legater er givet gennem private donationer til Fondet fra primært dansk erhvervsliv, andre fonde og enkeltpersoner.

Danmark-Amerika Fondet støtter dygtige danske studerendes studieophold i USA, som bidrager til både akademisk og personlig udvikling.

Danmark-Amerika Fondet udgiver hvert år en beretning om Fondets arbejde. Årsberetningen for 2017 kan læses her.