Print

Danmark-Amerika Fondet

blev stiftet i 1914 som et privat fond med det formål at fremme det kulturelle og praktiske samarbejde mellem Danmark og USA. Flere af dansk industris grundlæggere var involverede og kongehuset var tidligt repræsenteret som protektor for Fondet, hvilket er fortsat til i dag.

Penge til de årlige legater sikres gennem private donationer til Fondet fra primært dansk erhvervsliv, andre fonde og enkeltpersoner. Historisk og konkret er der således tætte forbindelser til mange sider af det danske samfund og dansk erhvervsliv.

Legatmodtagere fra Danmark-Amerika Fondet nyder stor respekt og indtager ofte efterfølgende vigtige stillinger i det danske samfund.

Danmark-Amerika Fondet udgiver hvert år en beretning om Fondets arbejde. Årsberetningen sendes til bestyrelse og medlemmer og bliver efterfølgende lagt på vores hjemmeside. Årsberetningen for 2015  kan læses her.