Print

Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V

Email: danmarkamerikafondet@outlook.dk

Tlf: +45 33 77 93 93

Danmark-Amerika Fondet rådgiver ikke om studier i USA, optag på universiteter og anden information herom. Der vejledes i forbindelse med ansøgningsrunder om ansøgningsskema og procedure og henvises i øvrigt til vejledning og retningslinjer her på hjemmesiden under “legater”. Derudover henvises til de internationale kontorer på de enkelte uddannelsesinstitutioner.