Print

UC Berkeley, Californien

Af Jonas Hedegaard Hansen, Fulbright 2014-15

Til at starte med skal der lyde en stor tak til Fulbright-Kommisionen for at muliggøre mit ni måneders forskningsophold på UC Berkeley. Uden dette legat havde jeg nok kun kunne finansiere tre måneders ophold og været mange faglige, sociale og kulturelle oplevelser fattigere. Tak!

For læserens skyld skal det fremhæves, at jeg var af sted på et forskningsophold som en del af min ph.d.-uddannelse i Statskundskab. Mit indtryk er, at der er store forskelle på at være af sted på et forskningsophold og på at være af sted som en del af en uddannelse, så en del af tankerne leveret her er måske mest relevante for andre ph.d.-studerende (der er nok også stor variation inden for fagområder etc., men det går jeg ikke ind i her).

Mine ni måneder som gæsteforsker på UC Berkeley har været yderst udbytterige i forhold til den ph.d.-afhandling, som jeg planlægger at aflevere om et års tid. Inden for mit fagområde har Berkeley et af de stærkeste forskningsmiljøer i verdenen, hvilket jeg til fulde har draget nytte af. Jeg vil her nævne seks forhold ved mit ophold, som forhåbentlig kan hjælpe kommende gæsteforskere på vej.

Træk vejret og medbring en bog til ventetiden

Det første er nok også det kedeligste. Men forbered dig på et voldsomt ineffektivt bureaukrati, uanset hvor du kommer. Private virksomheder, universitetet, myndighederne. Der er lange køer alle steder, intet kan som udgangspunkt klares digitalt, og mange steder er det som at tale med robotter. Det tog lige et par dybe vejrtrækninger og et par timelange køer at acceptere, at der ikke er en vej udenom. Så kiggede jeg mig omkring og bemærkede, at amerikanerne tilsyneladende ikke er generet af det. De har selvfølgelig ikke prøvet andet. De fleste har bare en bog med og venter ligeså stille og roligt på, at det bliver deres tur. Især i starten er der meget papirarbejde at ordne, og systemer du skal registreres i, så der kan du nå at læse flere gode bøger.

Deltag i arrangementer – også uden for dit fagområde.

På store amerikanske universiteter som Berkeley er der konstant interessante arrangementer at deltage i. Noget af det, jeg satte mest pris på og tog mig tid til, var at gå til seminarer både inden for og uden for mit fagområde. Dette var enormt inspirerende og kan klart anbefales. Det kan være udfordrende at finde frem til alle arrangementerne, da de ofte blot annonceres via interne mailinglister. Det fandt jeg hurtigt ud af. Måden at komme på mailinglisterne var – ironisk nok – at møde op fysisk på diverse sekretærers kontorer og aflevere et papir med ens mailadresse på. Det kom lidt bag på mig, at man skulle klare den slags ved fysisk fremmøde, men nu er tippet givet videre.

Individualiseret forskningsmiljø kræver andre kontaktformer

I forbindelse med mit ophold fik jeg kontor med andre gæsteforskere. I modsætning til hvad jeg oplever på danske universiteter, var der relativt lidt uformel interaktion mellem de ansatte på stedet. Folk spiser deres frokost foran computeren og samvær er noget, der planlægges. Der er meget lidt spontanitet i arbejdsdagen i den forstand, så det krævede lige lidt tilvænning. Omvendt siger de fleste næsten altid ja til et møde, når du spørger om det. Så det er blot om at sende en (kort!) mail til dem, du vil mødes med. Ofte vil det være nødvendigt med en rykker, men det skal man bare gøre. Og så kan du mødes med de førende forskere inden for dit felt og få deres input til dit arbejde. En anden anvendt strategi, som jeg aflærte mig fra de amerikanske ph.d.-studerende, var at ”gå med” professorerne, når de skulle fra et møde til et andet. Flere af professorerne har meget lidt tid, men de skal flere gange i løbet af dagen til møde på den anden side af campus. Så hvis man lige støder ind i dem, kan man sige ”can I walk with you” og dermed invitere sig til et kvarters møde med vedkommende. De siger næsten altid ja.

Muligheden for at følge kurser

Jeg havde også mulighed for at følge to kurser uden at tage eksaminer (dvs. ”audit”). Jeg mangler ikke at tage flere kurser, men da to af de førende forskere havde kurser på Berkeley under mit ophold, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at sidde med. Konkret er det meget høfligt lige at spørge på mail eller ved første undervisning, om det er OK, at man er der. Det var ret lærerigt at se, hvordan der bliver undervist på ph.d.- og kandidatniveau på et topuniversitet i USA. Mange af erfaringerne kan også inspirere min undervisning i København. Arbejdsbyrden på fagene er massiv, hvis du vælger at læse det hele og lave alle opgaverne. For mit vedkommende blev det for omfattende, i forhold til at mit primære formål var at skrive på min egen ph.d.-afhandling. Men jeg kunne sagtens følge med og få en masse ud af det ved bare at læse et par tekster om ugen og så ellers lytte efter.

Sæt pris på tiden og udforsk nye perspektiver

For mit vedkommende har et af de største privilegier ved at være på et langt forskningsophold været, at man er så langt væk fra dagligdagen. Det primære formål med mit arbejde er jo på sin vis det samme, om jeg er i København eller Berkeley: Jeg skal skrive en ph.d.-afhandling. I København indebærer jobbet bare oveni, at jeg skal undervise, vejlede opgaver, snakke med journalister, holde oplæg for folk, der interesserer sig for mit fagområde, varetage administrative opgaver og så videre. Forstå mig ret, de fleste af disse ting værdsætter jeg også. Men når man er på forskningsophold, står man stort set hver dag op til en tom kalender. Det er et privilegium, som de fleste andre mennesker har. Den ekstra tid, jeg havde til at forske i, gav selvfølgelig lejlighed til at få skrevet en masse. Men derudover prioriterede jeg også at få læst nogle af de ting, jeg aldrig rigtig får tid til herhjemme. Det kunne både være noget af det meget gamle stof direkte relateret inden for mit fagområde, men der blev også tid til at orientere sig i nye discipliner og overveje nogle større perspektiver end lige de konkrete spørgsmål, jeg ofte bruger min forskningstid på.

Prioriter sociale og kulturelle oplevelser

Selvfølgelig er det vigtigste ved et forskningsophold at blive klogere. Men for mig blev spørgsmålet hurtigt, hvad marginalnytten af en times ekstra arbejde var sammenlignet med alternativerne. I de fleste tilfælde ville jeg få mere ud af at knytte nogle venskaber og kontakter, som måske varer ved langt ude i fremtiden, i stedet for at blive siddende foran computerskærmen ud på aftenen. Der er mange gode sociale arrangementer både med fagfæller og med andre gæsteforskere. Min anbefaling vil være at gå til så meget som muligt i starten og få knyttet nogle venskaber, som man så kan bruge mere tid på, når man kommer længere hen i forløbet. Og når det bliver weekend, så tag ud på tur og oplev USA. Nærområdet omkring Berkeley og San Francisco har fantastisk meget at byde på. Men tag også længere væk og prøv at kom lidt væk fra området. Oplev, hvor varieret USA er på godt og ondt. De fleste mennesker elsker at fortælle historier, så det er bare om at komme ud af den akademiske osteklokke og tage så mange oplevelser som muligt med hjem.