Print

University of California, Berkeley

Af Mette Pedersen Høeg, Fulbright ved UC Berkeley, Californien, 2014-2015

Akademiske erfaringer:

Mit år i USA har både personligt og fagligt formodentlig været det mest udbytterige, udviklende og udfordrende i mit liv. Jeg opholdte mig to semestre på UC Berkeleys Department of Scandinavian, tilknyttet som Visiting Student Researcher på legat fra Fulbright. Jeg nød godt af biblioteket på afdelingen og kollegerne, hvor især de graduate-studerende viste sig meget interesserede i mit ph.d.-projekt, hvilket gav mig mulighed for frugtbar udveksling. Dertil fandt jeg hurtigt ud af, at UC Berkeley var en guldgrube af potentielle erfaringer og udvekslinger, hvorfor jeg knyttede kontakt til andre afdelinger – bl.a. Comparative Literature og The Program in Critical Theory – og gik til konferencer uden for min egen afdeling. Dertil deltog jeg i to konferencer i USA: &Now: Blast Radius på Californian Institute of the Arts i Los Angeles samt Association of Writers and Writing Programs årlige konference i Minneapolis. Især førstnævnte var overordentlig inspirerende, og sammen med de stimulanser jeg fik, både fra den skandinaviske afdeling og fra de øvrige akademiske kontekster på Berkeley, var denne med til i høj grad at udvikle mit ph.d.-projekt og give det en lidt anden retning, end jeg oprindelig havde planlagt, hvilket efter min egen og min vejleders vurdering har styrket projektet og givet det en interessant original drejning. Opholdet ikke bare på Berkeley, men i USA i det hele taget, var således afgørende for min akademiske udvikling generelt og for min ph.d.-afhandling specifikt.

Personlige erfaringer:

Også personligt var mit år i USA utroligt udviklende og til tider også meget udfordrende. Jeg havde planlagt at være i San Francisco sammen med min kæreste, som skulle lave research til en film, men til vores overraskelse fik han kort tid inde den planlagte afrejse afvist sin ansøgning om visum. Det betød at jeg pludselig skulle omstille jeg mig på at være i USA alene i et år. Det især i begyndelsen hårdt, men viste sig efter lidt tid også at være overordentlig udviklende. Oplevelsen gav hård hud, og var et lærestykke i selvstændighed. Dertil var jeg ikke mutters alene: Californierne var utrolig søde og velkommende, og der gik ikke lang tid, førend jeg havde opdyrket gode forbindelser både på min afdeling, gennem Fulbright og i mit lokalområde i San Francisco. Fulbrights arrangementer var en værdifuld mulighed for at opdyrke kontakt til ligesindede, og jeg vil anbefale enhver at benytte sig så vidt muligt af Fulbrights tilbud. Dertil gav denne uventede udvikling en meget værdifuld oplevelse: Jeg mødtes med min kæreste et par gange i Tijuana, der ligger lige ved Mexicos grænse til USA, og det var fascinerende og meget lærerigt at opleve, hvordan der i Californien findes en meget stærk og særegen kulturel og kunstnerisk scene beroende på udvekslingerne mellem Baja California i Mexico og det amerikanske Californien – i visse henseender er disse to områder så sammengroede og forbundne, at de ikke kan adskilles kulturelt; indblikket heri var værdifuldt og afgørende for min forståelse af Californien og USA.

Bolig:

Jeg valgte at bo i San Francisco, fordi jeg fik et tilbud på en lejlighed gennem pålidelige kontakter. Det var der fordele og ulemper ved. San Francisco og Berkeleys offentlige transportsystemer er hverken hurtige eller effektive, og både i bil og med offentlig transport er det heftigt at pendle til Berkeley – turen kunne nogle gange vare op mod 1,5 time. Til gengæld boede jeg trygt og komfortabelt, hvilket især er en fordel, når man er af sted alene, og endnu vigtigere var jeg tæt på alle de litterære arrangementer, der i høj grad stadig foregår i San Francisco – en by, der i sin tid var centrum for de berømte beatpoeter – som var relevante for min forskning, der bl.a. drejer sig om amerikansk samtidslitteratur og den type litteratur, beatpoeterne dyrkede.

Jeg tror, jeg var meget heldig med min boligsituation, selvom jeg umiddelbart syntes, at lejligheden var dyr, for jeg kunne forstå på et meget stort antal af de andre Fulbrightere og visiting scholars på Berkeley, at det at finde bolig i både San Francisco og Berkeley kan være overordentlig problematisk, og at det er næsten umuligt at finde noget til mindre end 7000 DKK om måneden. Mit bedste tip ville være at bruge redskabet padmapper.com, som jeg selv har fået anbefalet af gode amerikanske venner som det bedste redskab til boligsøgning.

Kulturen i USA – på campus og i det hele taget:

Amerikanerne er i henhold til min erfaring overordentlig søde, venlige, snakkesaglige og imødekommende – måske især i San Francisco, hvor folk i næsten overvældende grad henvender sig velmenende og nysgerrigt i det offentlige rum – i busser, metro, i butikker og på gaden. Det gør det meget nemt og behageligt at være alene i USA – for man føler sig meget lidt alene.

På campus er det som dansk ph.d.-studerende lidt forvirrende at finde sin plads – mens man i Danmark betragtes som ansat og som del af det videnskabelige personale, har ph.d.-stipendiater i USA status af graduate-studerende – dvs. de opfattes som værende på kandidatniveau, og de er typisk en del yngre en danske ph.d.-studerende. Derfor kunne det være lidt svært at finde sin plads i hierarkiet på afdelingen, fordi der ikke var en ækvivalent til den position, jeg havde i Danmark. Problematisk var det dog ikke, idet alle var søde og nysgerrige. Dertil var Fulbright her en værdifuld kontekst at indgå i, fordi dens arrangementer tilbød samvær med folk i samme eller lignende position.