Print

Studier i USA

Her kan du læse om studier og forskning i USA.

Bachelorgrad (Undergraduate)

En bachelorgrad i USA tager normalt 4 år at opnå i modsætning til 3 år i Danmark. Der er stor forskel mellem USA og Danmark på hvad det første universitetsår af bacheloruddannelsen indeholder. Hvor man i Danmark på universitetet læser et bestemt fag (bortset fra på basisuddannelser), så starter man i USA med de 2 første år at læse ”general studies” inden for et ”core curriculum” – altså brede fag som fx matematik, historie, engelsk osv. Det er på de fleste skoler først på 3. og 4. år af studiet, hvor man specialiserer sig i det, der er ens hovedinteresse – man vælger et ”major”, altså et hovedfag, og følger herefter undervisning der ligger mere indenfor dette felt.

Der er således større muligheder for at tage fag inden for forskellige studieretninger i USA, i forhold til i Danmark, hvor man fra starten af sin bacheloruddannelse oftest specialiserer sig i et enkelt område. I USA kan du have et område som hovedfag, dit ”major”, men du kan også vælge et ”minor”, altså et fag du studerer i mindre grad end ”major”. Dette ”minor” kan være noget helt andet end dit ”major”, så der er en stor mulighed for at kombinere fag, som du måske ikke kan i Danmark.

Der er flere måder at komme af sted på:

 • Du planlægger selv et studieophold, enten en hel grad (degree) eller kortere ophold på et eller flere semestre (non-degree)
 • Du kan komme til USA på en udvekslingsaftale gennem dit universitet i Danmark. Her er du ofte af sted i et eller to semestre som et led i din danske uddannelse (non-degree). Du skal kontakte det internationale kontor på dit universitet for mere information om hvilke aftaler, de har.


Økonomi
Det er dyrt at studere i USA, men der er forskellige muligheder for at finansiere et ophold i USA.

Det koster som regel mellem DKK 250.000-400.000 pr. år (alt inklusiv) at studere på bachelorniveau i USA. Dette kan finansieres på forskellige måder – her er nogle ideer:

Der findes kun få legater til bachelorstudier, så som bachelorstuderende, kan du selv komme til at betale de fleste af udgifterne til dit universitetsophold i USA
 • Du kan få SU med fra Danmark (hvis du studerer en hel bachelor i USA, kan du dog kun få SU med til de sidste tre år), så længe uddannelsen er godkendt af SU. Læs om SU her.
 • Udlandsstipendium til studieophold (ikke hele bacheloruddannelser), hvor du er berettiget til SU. Læs om Udlandsstipendium her.
 • Legater
 • Opsparing


Ansøgningen
Når du søger ind på et universitet i USA, skal du højst sandsynligt søge ind på universitetet i løbet af vinteren året før, du skal starte. Universiteterne har dog varierende ansøgningsfrister, men ens for de fleste er, at ansøgningen er noget mere omfattende, end når man søger ind på en uddannelse i Danmark. Det er en god ide at bruge god tid på ansøgningen og starte tidligt, så du kan nå at indsamle de forskellige dokumenter og oplysninger, en ansøgning kræver.

 

Visum
Du skal altid have et visum, hvis du skal studere i USA. Det vil du få gennem dit universitet i USA, der fungerer som din såkaldte visumsponsor under dit ophold. Det betyder, at universitet er godkendt af U.S. Department of State (det amerikanske udenrigsministerium) til at udstede dine visumpapirer, så du kan tage til visuminterview på Den amerikanske Ambassade i København og få dit visum.  Visumprocessen starter først efter, du er blevet optaget på universitetet i USA. Det internationale kontor/visumkontoret på universitetet i USA sender dig de oplysninger og dokumenter, du skal bruge i forhold til at betale gebyrer og booke tid til interview på Den amerikanske Ambassade i København.

 

Community College

Community College/Associate’s Degree

Som et alternativ til den traditionelle 4-årige bachelorgrad findes der 2-årige colleges i USA, som tilbyder en Associate’s Degree. Disse 2-årige uddannelser findes på community, technical eller junior colleges og disse institutioner tilbyder en lang række fag til studerende på deres videregående uddannelse.

Studerende på et 2-årigt college kan tage en Associate’s Degree, som er et uddannelsesbevis for de kvalifikationer, de har opnået gennem 2 års studier på Community College. Efter de to år, kan de fortsætte på et 4-årigt bachelorstudie i det såkaldte 2 + 2-format. 2 + 2 betyder, at de i de første to år studerer på Community College, hvorefter de skifter til et college, får meritoverført de to år fra Community College og tager de sidste to år af en 4-årig bacheloruddannelse. De ender dermed med at få en bachelorgrad.

En af grundene til ikke at tage alle fire år på en 4-årig bacheloruddannelse er, at det er noget billigere at studere på Community College og det gør det økonomisk lettere for amerikanske studerende at finansiere en hel bachelorgrad. Dette er altså et rigtig godt tilbud til studerende, der ikke har råd til at betale for fire år på et ”almindeligt” college.

Ifølge College Board, ser undervisningsafgiften i gennemsnit for et helt akademisk år i 2014-15 sådan ud:

 • Community College: USD 6.500
 • Public College/University: USD 21.706
 • Private University: USD 29.056

NB: En Associate’s Degree er ikke en bachelorgrad og vil ikke være direkte adgangsgivende til et kandidatstudie. For at kunne blive optaget som kandidatstuderende, skal man have færdiggjort en bachelor.

Community College er også en mulighed for danske studerende, men der kan være problemer med at få SU til den slags studier. Kontakt SU for mere information.
Derudover er der sjældent den samme ”campus-feeling” på Community Colleges, da de studerende ofte er ældre, har fundet job og f.eks. læser deltid, så det skal du være opmærksom på, hvis du overvejer Community College.

Før du beslutter dig for at tage en amerikansk Associate’s Degree, skal du overveje, hvor vidt du kan bruge en amerikansk Associate’s Degree i Danmark. Du kan evt. snakke med en studievejleder på et tilsvarende studie i Danmark og høre nærmere.

Forsikring
Alle danskere bør købe forsikring i forbindelse med deres ophold i USA. Det er dyrt at gå til læge eller blive indlagt på hospitalet i USA, så for at undgå uforudsete og store udgifter, bør du sikre dig mod dette ved at købe en forsikring. Det er meget vigtigt, at man tegner forsikring for hele opholdet. Nogle amerikanske universiteter vil kræve, at man køber deres, men har man muligheden, kan det anbefales at tegne en dansk forsikring, da de ofte dækker bedre i forhold til ting som hjemtransport m.m.

Kandidat/Master (Graduate)

Kandidatuddannelsen i USA tager mellem et og to år. Der findes over 1700 universiteter i USA, der udbyder uddannelse på graduate-niveau og de udbydes både på private og offentlige universiteter. Offentlige universiteter modtager støtte fra den amerikanske delstat og er derfor ofte billigere end de private universiteter.

Der er flere måder at komme af sted på:

 • Du planlægger selv et ophold, enten en hel grad (degree) eller kortere ophold på et eller flere semestre (non-degree). Det kan være som en del af din danske uddannelse, hvor du får meritoverført de fag, du tager i USA, såfremt de er godkendt af dit danske universitet. Du kan også supplere din uddannelse i Danmark med ekstra fag.
 • Du kan komme til USA på en udvekslingsaftale gennem dit universitet i Danmark. Her er man ofte af sted på et eller to semestre, som et led i sin danske uddannelse (non-degree). Du skal kontakte det internationale kontor på dit universitet for mere information om hvilke aftaler de har. De kan sandsynligvis også oplyse dig om, hvorvidt studierne i USA kan meritoverføres.

 

Økonomi
Det koster som regel mellem DKK 250.000-400.000 pr. år (alt inklusiv) at studere på kandidatniveau i USA. Dette kan finansieres på forskellige måder – her er nogle ideer:

Du har mange muligheder for at søge legater til kandidatstudier i USA (eller i andre lande) hos fonde o.lign. i Danmark. Læs fx om DAFs legater til kandidatstudier.

 

Ansøgningen
Når du søger ind på et universitet i USA, vil du højst sandsynligt skulle søge ind på universitetet i løbet af vinteren året før, du skal starte. Universiteterne har dog varierende ansøgningsfrister, men ens for de fleste, er at ansøgningen er noget mere omfattende, end når man søger ind på sin uddannelse i Danmark. Det er en god ide at bruge god tid på ansøgningen og starte tidligt, så du kan nå at indsamle de forskellige dokumenter og oplysninger, en ansøgning kræver.

 

Visum
Du skal altid have et visum, hvis du skal studere i USA. Det vil du få gennem dit universitet i USA, der fungerer som din såkaldte visumsponsor under dit ophold. Det betyder, at universitet er godkendt af U.S. Department of State (det amerikanske udenrigsministerium) til at udstede dine visumpapirer, så du kan tage til visuminterview på Den amerikanske Ambassade i København og få dit visum.  Visumprocessen starter først efter, du er blevet optaget på universitetet i USA. Det internationale kontor/visumkontoret på universitetet i USA sender dig de oplysninger og dokumenter, du skal bruge i forhold til at betale gebyrer og booke tid til interview på Den amerikanske Ambassade i København.

 

Forsikring
Alle danskere bør købe forsikring i forbindelse med deres ophold i USA. Det er dyrt at gå til læge eller blive indlagt på hospitalet i USA, så for at undgå uforudsete og store udgifter, bør du sikre dig mod dette ved at købe en forsikring. Det er meget vigtigt, at man tegner forsikring for hele opholdet. Nogle amerikanske universiteter vil kræve, at man køber deres, men har man muligheden, kan det anbefales at tegne en dansk forsikring, da de ofte dækker bedre i forhold til ting som hjemtransport m.m.

Ph.d.

Der er stor forskel på at læse en Ph.d. i Danmark og i USA. Hvor man i Danmark læser sin Ph.d. under ansættelseslignende forhold, betragtes man i USA som studerende. En hel Ph.d. i USA tager ofte 4-5 år.

Der er flere måder at studere på Ph.d.-niveau i USA:

 • Mange Ph.d. uddannelser har indlagt ½-1 års ophold ved et universitet i udlandet (non-degree) som en del af den danske Ph.d. Det er ofte op til den studerende selv, at arrangere og få godkendt dette ophold.
 • Du kan også tage en hel Ph.d.-grad (degree) i USA.


Find et universitet

Det mest almindelige for Ph.d.-studerende der tager til USA i en periode af studiet er, at bruge det faglige kontaktnet du har til at få en aftale med et amerikansk universitet. Dit danske universitet har måske en aftale med et amerikansk universitet, eller du laver selv en aftale med en professor på et amerikansk universitet, eller du søger ind som ”visiting student”.

Økonomi

Ph.d.-studerende på amerikanske universiteter slipper ofte for at betale undervisningsafgift, da mange samtidigt arbejder som Teaching Assistant (T.A.) eller Research Assistant (R.A.). Der vil dog som regel stadig være udgifter forbundet med et ophold – bl.a. til leveomkostninger. Dette dækkes ofte ved hjælp af legater og opsparing. Hvis du skal betale undervisningsafgift, vil det som regel koste mellem DKK 250.000-450.000 per år (alt inklusiv) at læse på graduate-niveau i USA.

Du kan læse om de legater, vi udbyder til Ph.d.-studier i USA her.

Visum

Du skal altid have et visum, hvis du skal studere i USA. Både hvis det er en del af din danske uddannelse eller en hel Ph.d.-grad. Det vil du få gennem dit universitet i USA, der fungerer som din såkaldte visumsponsor under dit ophold. Det betyder, at universitet er godkendt af U.S. Department of State til at udstede dine visumpapirer.  Visumprocessen starter, når du fået en aftale på plads med en professor, eller er blevet optaget på universitetet i USA. Visumkontoret på universitetet i USA sender dig de oplysninger og dokumenter, du skal bruge i forhold til at betale gebyrer og booke tid til interview på Den amerikanske Ambassade i København.

 

Forsikring
Alle danskere bør købe forsikring i forbindelse med deres ophold i USA. Det er dyrt at gå til læge, eller blive indlagt på hospitalet i USA, så for at undgå uforudsete og store udgifter, bør du sikre dig mod dette ved at købe en forsikring. Det er meget vigtigt, at du tegner forsikring for hele opholdet. Nogle amerikanske universiteter vil kræve, at du køber deres, men har du muligheden, kan det anbefales at tegne en dansk forsikring, da de ofte dækker bedre i forhold til ting som hjemtransport m.m.

Mange Ph.d.-studerende har mulighed for at tegne en forsikring gennem det universitet de er ansat ved i Danmark, som de kan bruge til deres studie-/forskningsophold i USA.