Print

Stanford University

Af Lene Sofie Granfeldt Østgård, DAF Virksomhedslegat 2014-15

Primært skal lyde en stor tak til Danmark-Amerika Fondet og Knud Højgaards Fonds Virksomhedslegat, fordi deres støtte muliggjorde min drøm om et længerevarende forskningsophold ved Stanford University, School of Medicine.

Jeg var under opholdet tilknyttet Stanford Cancer Center og samarbejdede tæt med den ledende læge og forsker indenfor akutte leukæmier. Opholdet muliggjorde fordybelse i flere projekter, samt for deltagelse i forskningsrelevante epidemiologiseminarer på universitetet, journal clubs på hospitalet og indblik i de kliniske aktiviteter på et højt profileret amerikansk hospital og universitet.

Jeg arbejdede med primært tre projekter:

 • Prognostic implications of secondary and therapy-related AML
 • Characteristics and outcome in Acute Myeloid Leukemia patients enrolled in clinical trials
 • Therapeutic relevance of allogeneic stem cell transplantation in 1st complete remission in AML

 

Desuden benyttede jeg mindre travle perioder til at få færdigskrevet min ph.d.-afhandling, som jeg netop har forsvaret.

Artiklen ”Epidemiology and clinical significance of secondary and therapy related acute myeloid leukemia; A national population-based cohort study” er netop blevet publiceret i Journal of Clinical Oncology (JCO).  Manuskriptet til “Improved outcome in Acute Myeloid Leukemia patients enrolled in clinical trials: A national population-based study of Danish intensive therapy patients” er under indsendelse til anerkendt tidsskrift. Projektet “Therapeutic relevance of allogeneic stem cell transplantation in 1st complete remission in AML” er i skrivefasen og resultaterne ser spændende ud.

Ud over den epidemiologiske forskning deltog jeg i:

 • Ugentlige journal clubs med Oncology/hematology fellows
 • Klinisk undervisning for Oncology/hematology fellows forestået af anerkendte klinikere og forskere (bl.a. Dr. Peter Greenberg, Dr. Christopher Park and Dr. Stanley Schrier)
 • Månedlige Schwartz Center Rounds for Compassionate Health Care
 • Udvalgte Epidemiology Lectures på Stanford University, School of Medicine, Health Research and Policy over 2 semestre.
 • American Society of Hematology, Annual Meeting, San Francisco i December samt Stanford Hematology Review of the 56th Annual ASH Meeting i februar

 

Det frugtbare samarbejde med Dr. Medeiros bidrog særligt til at trække kliniske perspektiver ind i epidemiologisk forskning, har jeg lært som sidegevinst stiftet bekendtskab med flere nye kliniske AML trials (Dr. Medeiros har aktuelt mere end 15 åbne AML trials). Samarbejdet med Dr. Medeiros er helt sikkert kommet for at blive og aktuelt har vi to planlagte spin-off projekter.

Ud over det faglige indhold var der mange andre ting, der gjorde opholdet udbytterigt. Jeg fik et indblik i arbejdslivet som yngre læge og work-life balance i USA versus Danmark. I Danmark har jeg orlov fra en speciallægeuddannelse i Hæmatologi, hvor en normal arbejdsuge på 37 timer plus overarbejde, ulønnet forskning og vedligeholdelse af kliniske færdigheder løber sig op i samlet +50 timer ugentligt. De tilsvarende uddannelseslæger på afdelingen på Stanford havde en arbejdsuge på 80 timer! Jeg vil dog vove den påstand, at de kunne have lavet den samme mængde arbejde på 60 timer. Det var spændende at se, hvordan amerikanerne fletter fritid (lange frokostpauser, træning, Facebook o.l.) ind i arbejdet, hvor danskerne i større grad adskiller arbejde og fritid uden at det betyder, at man ikke kan være på venskabelig fod med kolleger. De lange arbejdsdage for de amerikanske kolleger vanskeliggjorde socialt samvær med dem efter arbejde, men jeg nød frokostsamtaler og samværet med folk på kontoret.

Jeg har fået et mere nuanceret syn på sundhedsforsikringer vs. et frit sundhedsvæsen (Tax-supported Health Care) og jeg må indrømme, at det var svært at høre om, hvordan patienter får forsinket og ringe behandling fordi de er arbejdsløse eller af en anden årsag uden forsikring/underforsikrede, mens hele afdelinger bliver lukket ned, når VIP personer køres ind til kemoterapi. Jeg hørte om, hvor vigtigt det er at give de rige en god behandling, fordi sygehuset er afhængigt af donationer fra disse patienter eller deres efterladte.

Min mand arbejdede som post.doc. på Stanford University under opholdet. Vi havde vores to børn med og selvom det at have børn med under et forskningsophold vanskeliggør planlægningen og øger omkostningerne, viste det sig på mange måder at være en fordel. Da vores drenge på 5 og 8 startede i skole, begyndte en hverdag med after-school day care, lektier, amerikansk sport, legeaftaler og fødselsdage i weekenderne. Flere af børnenes venners forældre blev vores tætte venner og via dem oplevede vi, hvordan nogle amerikanere lever, hørte vi om politik og lærte om arbejdet i forskningsverdenen, i medicinalindustrien og i Silicon Valley.

Det som familie at opleve et fremmed land og en fremmed kultur i en længere periode, har været en kæmpe gave. Selv drengene der var skeptiske inden de tog afsted, ser tiden i Californien som det bedste, de nogensinde har oplevet. Det har ikke kun været vandreturene i nationalparker eller ferierne i LA og på Hawaii. Det vigtigste har været at opleve dagligdagen i Californien. Vores yngste gik i børnehaveklasse og lærte at læse og skrive på engelsk og talte to uger efter hjemkomsten stadig ikke dansk. Han udtalte lige efter vi kom hjem: ”Mommy, I’m 100% American and 50% Danish!” Vores ældste kan huske hvordan han inden afrejse var sikker på aldrig at lære engelsk og få venner, og 11 måneder senere stod han med en oplevelse af succes; mange amerikanske venner og en faglig tilfredsstillelse i oveni købet at blive rykket en klasse op i forhold til i Danmark, fordi han udviklede sig så meget.

Vi er blevet opmærksomme på at se det positive i mindre ting og andre mennesker og at rose mere, i stedet for som typisk dansk kun at åbne munden, når der er noget vi er utilfredse med. Den danske jantelov har vi forsøgt at lægge på hylden.

Det har været en oplevelse for livet og vores syn på både Danmark og USA har ændret sig meget efter opholdet. Hvis muligheden byder sig, er vi klar til at tage af sted igen. Drengene drømmer allerede om high school med deres amerikanske venner og at gå på Stanford University, når de bliver gamle nok.

Hvis jeg til slut skal komme med et par gode råd til studerende, der planlægger ophold i USA:

 • Læg budgettet i amerikanske dollars, og hvis muligt overfør de frie midler til en amerikansk konto fra starten. Under vores ophold steg kursen 25%, hvilket betyder rigtig meget, når eksempelvis huslejen for en 2-værelses lejlighed er $4500 om måneden.
 • Vær opmærksom på, at det at man er skattepligtig i Danmark og betaler sin skat under opholdet, ikke er ensbetydende med at du er berettiget til offentlige ydelser (eks. børnepenge, lægehjælp i Denmark, hvis du rejser hjem på ferie).
 • Vær nysgerrig også overfor den amerikanske kultur også overfor mennesker du ikke nødvendigvis sympatiserer med (eks. Religiøst, menneskerettigheder, politisk). Det kan være rigtig spændende at høre argumenter for, hvorfor de tænker, som de gør.

 

Endnu engang tak for støtten til projektet.

Mange hilsener
Lene Sofie Granfeldt Østgård