- Danmark-Amerika Fondet - http://wemakeithappen.dk -

Persondatapolitik

Når du ansøger Danmark-Amerika Fondet om et legat giver du et frivilligt og oplyst samtykke til, at vi må behandle og opbevare de personoplysninger, du sender til os. Du giver også samtykke til, at vi kan kontakte dig, hvis vi mangler information for at kunne færdigbehandle din ansøgning eller i forbindelse med svar på din ansøgning.

Din ansøgning og de personoplysninger, som du vælger at oplyse os om, vil blive gennemset af vores ansatte og bestyrelse. Vi gør dig opmærksom på, at din ansøgning sendes til USA, hvor en af vores ansatte er bosiddende og behandler den. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at vurdere, om ansøgningen opfylder betingelserne for at modtage det ansøgte legat.

Vi behandler personoplysningerne internt og overdrager i den forbindelse ikke oplysningerne til tredjeparter. Danmark-Amerika Fondet opbevarer uden tidsbegrænsning ansøgningshistorik i anonymiseret form, således at ansøgeres ansøgningshistorik kan knyttes til eventuelle nye ansøgninger. Vi sørger for, at dine personlige oplysninger til enhver tid bliver behandlet fortroligt og på sikre servere i hele denne proces.

Du skal være opmærksom på, at hvis du videregiver personoplysninger om andre personer til os, skal du være sikker på, at disse personer har givet samtykke til, at vi må behandle oplysningerne.