Print

Harvard Law School

Af Rebecca Kramarz Cohen, DAF 2014-15

Jeg er netop kommet hjem til Danmark efter at have tilbragt et fantastisk år på Harvard Law School, hvor jeg har gennemført en Master of Laws (LLM) i 2014/2015 og vil i den forbindelse gerne udtrykke min dybe tak­nem­melighed overfor Danmark-Amerika Fonden for den økonomiske støtte, der gjorde mit ophold muligt. Jeg har haft et af de mest inspirerende, lærerige og lykkelige år af mit liv, og jeg er fast besluttet på frem­ad­ret­tet at hjælpe andre kandidater til at få den samme oplevelse.

Jeg blev advokat i februar 2014 forud for mit ophold på Harvard og beskæftiger mig primært med sel­skabs­ret, børsret og corporate governance, hvilket direkte har reflekteret sig i mit valg af fag på Harvard, hvor jeg har haft et stærkt fokus på at få et mere internationalt perspektiv på særligt virks­omhedsoverdragelser, for­handl­ingsteknikker og rådgivning af bestyrelser.  Jeg må indrømme, at det desværre vil være umuligt for mig på den relativt korte plads, jeg har til rådighed her, at redegøre fuldt ud for samtlige aspekter af mit ophold, hvor­for jeg i stedet har valgt at fremhæve tre særlige aspekter ved min tid på Harvard, der for mig bidrog til at gøre mit ophold uforglemmeligt – og fuldstændig fantastisk.

Jeg vil lidt utraditionelt først fremhæve mine medstuderende i LLM-programmet, da jeg gennem et år har følt mig enormt privilegeret og taknemmelig for at få lov til at tilbringe min tid med en så inspirerende, al­si­dig, imponerende og dynamisk gruppe. Harvard Law School optog sidste år 180 LLM-studerende fra 70 for­skel­­lige lande, og man har forstået at skabe et mix af mennesker med en sådan drivkraft, erfaring og vilje til at forbedre og ud­fordre sig selv og verden omkring sig, at jeg aldrig har set eller oplevet noget lignende.  Det var i alt sin en­kelthed dybt inspirerende, og jeg har knyttet venskaber, som jeg er sikker på, vil følge mig res­ten af livet.

Jeg vil dernæst fremhæve mine dedikerede og ekstremt dygtige undervisere, der har betydet, at samt­li­ge mine timer – trods den relativt store arbejdsmængde – udelukkende kan beskrives som en ren fornøjelse. Har­­­vards professorer adskiller sig fra mange af mine hjemlige undervisere på den måde, at professorerne sta­­­dig aktivt optræder som rådgivere i det private erhvervsliv. Flere af mine professorer optræder derfor som ek­­s­pertvidner i mange af de mest profilerede domme i amerikansk selskabsret, hvorfor vi i adskillige tilfælde var så privilegerede at have sagens parter samt de procederende advokater på besøg, når vi gennemgik en dom. Vi havde desuden ofte gæsteforelæsere fra New Yorks mest profilerede advokatkontorer, der bidrog til at gøre undervisningen nutidig og relevant ved at perspektivere til igangværende eller netop afsluttede trans­ak­­tioner, mens nuværende højesteretsdommer i Delaware Leo Strine, der har været en afgørende drivkraft i ud­­viklingen af amerikansk selskabs- og børs­ret i de sidste tyve år, som gæsteprofessor sørgede for den rette per­­spektivering til den nyeste retspraksis.  Undervisningen var således udover at være på et ek­stremt højt ni­ve­au relevant, tilgængelig og praktisk anvendelig – også i en dansk kontekst.

Jeg skal til slut fremhæve en af de ting, der i høj grad har præget mit ophold og min oplevelse af Harvard, hvilket kort sagt er skolens uforlignelige evne til at tiltrække interessante personligheder, politikere og samfundsaktører og til at åbne døre og muligheder for sine elever. Alt er muligt, og man skal blot spørge. Studenterorganisationerne er særdeles aktive, og jeg har således været til utallige foredrag, oplæg og frokostarrangementer, hvor jeg blandt har haft fornøjelsen af at møde Henry Kissinger, Madeleine Albright og Ruth Bader Ginsburg. Det har været helt fantastisk, ekstremt lærerigt og fuldstændig uforglemmeligt.