Print

Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionens legater

Skal du til USA for at studere og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se her, om du kan søge legater hos os!

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen uddeler hvert år legater til danske studerende, forskere og undervisere, der søger akademiske udfordringer i USA. Vi tilbyder mange forskellige typer af legater og administrerer også legater til USA for andre danske eller amerikanske fonde.

Ens for alle vores legater er, at de uddeles til nogle af de dygtigste danskere, der ønsker at studere, forske eller undervise i USA. Du kan sagtens søge vores legater, før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

 • For at kunne udbetale et legat til studerende skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.
 • For at kunne udbetale et legat til forskere skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • For studerende gælder det desuden, at studierne skal være på graduate-niveau (kandidat eller Ph.d.) og studierne i USA må ikke være påbegyndt.
 • Hvis du skal til USA på et udvekslingsophold via dit danske universitet, skal du betale tuition (undervisningsafgift) i USA for at kunne søge vores legater. Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.
 • Vi giver ikke legater til bachelorstudier i USA.
 • Vi giver ikke legater til studieophold med optagelse udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Har du spørgsmål til legatsøgning eller til bachelorstudier i USA, er du altid velkommen til at kontakte vores vejledere.

Hvis du modtager et legat fra DAF & Fulbright, vil du, udover al vores vejledning, modtage en invitation til vores pre-departure møde i juni, hvor vi forbereder dig på dit studieophold i USA. Du får praktiske og gode råd inden afrejse og du vil få mulighed for at møde og netværke med legatmodtagere i samme situation som dig.

Vi har to ansøgningsrunder om året for det kommende akademiske år:

 • Første onsdag i marts: den store legatrunde for Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen.
 • Første onsdag i oktober: et begrænset antal Fulbright Joint Grants-legater til bestemte universiteter i USA (med særlige fordele for danske studerende)

 

Et udvalg af de mange legatansøgninger, vi modtog til studier i USA i 2014-15.

Et udvalg af de mange legatansøgninger, vi modtog til studier i USA i 2014-15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerende

Master/Kandidat

Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til kandidatstudier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Master

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et legat fra DAF skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Færdiguddannede forskere under 35 år kan også søge DAF Master.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet. 

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00
. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Særligt for kunstnere, musikere og andre kreative
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail (advising@daf-fulb.dk), der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget.
Kunstnere, musikere og andre kreative kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater. Du vil dog ikke kunne søge Fulbright Kommissionens legater til en LL.M eller MBA.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet. 

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Vi er i øjeblikket ved at indsamle virksomhedslegater for det akademiske år 2016-17. Derfor vil listen herunder hele tiden blive opdateret:

Bikuben Scholars – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til mønsterbrydere

Legatportion: DKK 100.000

Coloplast A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

GN Store Nord – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor audiologibeslægtede områder.

Legatportion: DKK 100.000

Hedorf's Fellowship – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor Strategic Management and Leadership med fokus på følgende områder:

– Transport/Logistics
– International Business Communication

Legatportion: DKK 100.000

Knud Højgaards Fond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Oticon-legatet – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

OticonFonden_positiv

 


Oticon Fonden støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål

Scandinavian Tobacco Group Gavefond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat primært til områder indenfor kunst og kultur, humanistiske studier

Legatportion: DKK 100.000

Thomas B. Thriges Fond/Terma – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til en studerende med en ingeniør- eller datalogimæssig baggrund, fortrinsvis indenfor fagområderne Systems Engineering, kompositteknologi eller elektronikteknologi.

Legatportion: DKK 100.000

Følgende virksomhedslegater blev tildelt for det akademiske år 2015-16 – se listen her.

Særligt for kunstnere, musikere og andre kreative
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail (advising@daf-fulb.dk) der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre kreative kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater. Du vil dog ikke kunne søge Fulbright Kommissionens legater til en LL.M eller MBA.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Amerikanske legater - ASF og TTS

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra to organisationer i USA – The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Thanks to Scandinavia (TTS). For at komme i betragtning til et af disse amerikanske legater skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét semester (4-6 måneder). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge DAFs amerikanske legater, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. DAFs amerikanske legater kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra følgende organisationer i USA:

The American-Scandinavian Foundation (ASF), New York

The American-Scandinavian Foundation blev oprettet i 1911 af bl.a. den dansk-amerikanske industrimand Niels Poulsen og betragtes dermed som en af DAFs søsterorganisationer. ASF tilbyder en række udvekslingsprogrammer indenfor uddannelse, kultur og praktisk erfaring. De uddeler en række legater til studerende, forskere og kunstnere fra USA og de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) og administrerer ligeledes et praktikprogram. Der henvises desuden til ASFs hjemmeside.

Thanks To Scandinavia, Inc. (TTS), New York

Thanks To Scandinavia blev oprettet af Victor Borge og Richard Netter i 1963 som en tak til de skandinaviske lande for deres hjælp til jøder under 2. verdenskrig. TTS uddeler en række legater til studerende og forskere fra Skandinavien og Bulgarien til studier i USA og Israel. Der henvises desuden til TTS’ hjemmeside.

TTS-legatet gives til en studerende inden for menneskerettigheder, historie, litteratur, jødiske studier, kommunikation, jura, musik eller et relateret felt. Det er en fordel at skulle læse i eller i nærheden af New York City. Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, etc.)

Legatportioner
Forventes at være på et USD-beløb svarende til ca. DKK 100.000

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år og kun til et helt akademisk år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet tager forbehold for eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Master

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum og Fulbright-programmets regler sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i efterårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Alle legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet

Ansøgningsfrist
Første onsdag i oktober kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja. Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her.

Svar på ansøgning
November/december

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

The University of Chicago, Division of the Physical Sciences

Et legat til en kandidatstuderende til et års studier ved Division of the Physical Sciences (naturvidenskabelige fakultet), The University of Chicago.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) fra Division of the Physical Sciences, The University of Chicago, på ca. USD 22.000. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på USD 19.000 for et akademisk år. Derudover følger et legat på DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Hvis man arbejder som Teaching Assistant (TA) eller Research Assistant (RA) i et quarter, får man yderligere DKK 50.000 fra The University of Chicago.

Kvalificerede studerende, som gerne vil fortsætte deres studier på The University of Chicago efter legatets ene år, vil evt. kunne optages på et fuldt betalt Ph.d.-program, såfremt man er kvalificeret.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Division of Physical Sciences, The University of Chicago udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.uchicago.edu

University of Illinois at Chicago

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til et års studier ved University of Illinois at Chicago (ikke til studier i MBA, Public Health og Social Work). Legatet gives kun til studerende, der optages som degree-studerende (ikke non-degree).

Legatet består af frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra University of Illinois at Chicago og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

www.uic.edu

University of Illinois at Urbana-Champaign, Graduate College

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til et års studier ved the Graduate College, University of Illinois at Urbana-Champaign. Legatet kan kun søges af en studerende, der optages som ‘degree-seeking’.

Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) i det første akademiske år fra University of Illinois at Urbana-Champaign og DKK 85.000fra Fulbright Kommissionen.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om the Graduate College, University of Illinois at Urbana-Champaign udbyder fag indenfor relevant fagområde.

OBS: Man kan ikke tage fag inden for følgende områder med dette legat: Business; Agricultural, Consumer and Environmental Services; Applied Health Services; Education; Engineering & Business; Liberal Arts og Science Online. Se den komplette liste med fag, der ikke kan søges til her.

www.uiuc.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser. 

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner, der hører under Kulturministeriet (se her), kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

 

Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til Ph.d.-studier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet. 

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskemaet
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Særligt for kunstnere, musikere og andre kreative
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail (advising@daf-fulb.dk) der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre kreative kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater. Du vil dog ikke kunne søge Fulbright Kommissionens legater til en LL.M eller MBA.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet. 

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskemaet
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Vi er i øjeblikket ved at indsamle virksomhedslegater for det akademiske år 2016-17. Derfor vil listen herunder hele tiden blive opdateret:

Bikuben Scholars – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til mønsterbrydere

Legatportion: DKK 100.000

Coloplast A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

GN Store Nord – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor audiologibeslægtede områder.

Legatportion: DKK 100.000

Hedorf's Fellowship – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor Strategic Management and Leadership med fokus på følgende områder:

– Transport/Logistics
– International Business Communication

Legatportion: DKK 100.000

Knud Højgaards Fond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Oticon-legatet – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

OticonFonden_positiv

 


Oticon Fonden støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål

Scandinavian Tobacco Group Gavefond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat primært til områder indenfor kunst og kultur, humanistiske studier

Legatportion: DKK 100.000

Thomas B. Thriges Fond/Terma – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til en studerende med en ingeniør- eller datalogimæssig baggrund, fortrinsvis indenfor fagområderne Systems Engineering, kompositteknologi eller elektronikteknologi.

Legatportion: DKK 100.000

Følgende virksomhedslegater blev tildelt for det akademiske år 2015-16 – se listen her.

Særligt for kunstnere, musikere og andre kreative
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail (advising@daf-fulb.dk) der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre kreative kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater. Du vil dog ikke kunne søge Fulbright Kommissionens legater til en LL.M eller MBA.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Amerikanske legater - ASF og TTS

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra to organisationer i USA – The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Thanks to Scandinavia (TTS). For at komme i betragtning til et af disse amerikanske legater skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét semester (4-6 måneder). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge DAFs amerikanske legater, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. DAFs amerikanske legater kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra følgende organisationer i USA:

The American-Scandinavian Foundation (ASF), New York

The American-Scandinavian Foundation blev oprettet i 1911 af bl.a. den dansk-amerikanske industrimand Niels Poulsen og betragtes dermed som en af DAFs søsterorganisationer. ASF tilbyder en række udvekslingsprogrammer indenfor uddannelse, kultur og praktisk erfaring. De uddeler en række legater til studerende, forskere og kunstnere fra USA og de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) og administrerer ligeledes et praktikprogram. Der henvises desuden til ASFs hjemmeside.

Thanks To Scandinavia, Inc. (TTS), New York

Thanks To Scandinavia blev oprettet af Victor Borge og Richard Netter i 1963 som en tak til de skandinaviske lande for deres hjælp til jøder under 2. verdenskrig. TTS uddeler en række legater til studerende og forskere fra Skandinavien og Bulgarien til studier i USA og Israel. Der henvises desuden til TTS’ hjemmeside.

TTS-legatet gives til en studerende inden for menneskerettigheder, historie, litteratur, jødiske studier, kommunikation, jura, musik eller et relateret felt. Det er en fordel at skulle læse i eller i nærheden af New York City. Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, etc.)

Legatportioner
Forventes at være på et USD-beløb svarende til ca. DKK 100.000

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år og kun til et helt akademisk år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet tager forbehold for eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Ph.d.

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. Legaterne kan både søges af nuværende Ph.d.-studerende, der skal til USA som led i deres danske uddannelse eller af ansøgerne, som søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i efterårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Alle legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet

Ansøgningsfrist
Første onsdag i oktober kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema
Ja. Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her.

Svar på ansøgning
November/december

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

University of Illinois at Chicago

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til et års studier ved University of Illinois at Chicago (ikke til studier i MBA, Public Health og Social Work). Legatet gives kun til studerende, der optages som degree-studerende (ikke non-degree).

Legatet består af frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra University of Illinois at Chicago og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

www.uic.edu

University of Illinois at Urbana-Champaign, Graduate College

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til et års studier ved the Graduate College, University of Illinois at Urbana-Champaign. Legatet kan kun søges af en studerende, der optages som ‘degree-seeking’.

Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) i det første akademiske år fra University of Illinois at Urbana-Champaign og DKK 85.000fra Fulbright Kommissionen.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om the Graduate College, University of Illinois at Urbana-Champaign udbyder fag indenfor relevant fagområde.

OBS: Man kan ikke tage fag inden for følgende områder med dette legat: Business; Agricultural, Consumer and Environmental Services; Applied Health Services; Education; Engineering & Business; Liberal Arts og Science Online. Se den komplette liste med fag, der ikke kan søges til her.

www.uiuc.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser. 

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner der hører under Kulturministeriet (se her) kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskemaet
Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades her i december 2015.

Svar på ansøgning
Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman-programmet henvender sig til studerende og forskere indenfor EU eller US-EU forhold, som skal studere, forske eller undervise ved et universitet i USA på graduate eller postdoc-niveau.  For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være Ph.d.-studerende, færdiguddannet med bachelorgrad og min. 2 års relevant erhvervserfaring eller færdiguddannet med Ph.d.-grad.
 • Dit studie-, forsknings- eller undervisningsprojekt i USA skal være relevant for mindst to medlemslande i EU.
 • Du skal selv arrangere dit ophold ved et amerikansk universitet eller forskningsinstitut.
 • Opholdet i USA skal være på minimum 3 måneder og max et akademisk år.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Bemærk: Fulbright Schuman-programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg. Se deres hjemmeside for yderligere information om ansøgningskrav.

Legatportion
EUR 3.000,00 for ansøgere med Ph.d.-grad eller færdiguddannede plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
EUR 2.000,00 for Ph.d.-studerende plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed

Ansøgningsfrist
1. december til efterfølgende akademiske år. Går man videre fra første runde, indkaldes man til interview via Skype.

Ansøgningsskema
Ja.
Ph.d-studerende (kun åben 15. september-30. november)
Ansøgere med Ph.d. (kun åben 15. september-30. november)

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg, men hvis man vil søge et af disse legater, skal den danske Fulbright Kommission informeres. Kontakt os venligst på info@daf-fulb.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser

 

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som studerende kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
DAF Fulbright
Alder Kun undtagelsesvis over 35 år Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab til USA samt dansk-amerikansk dobbelt
statsborgerskab (til USA).
Bemærk ASF og TTS accepterer ikke dansk-amerikansk statsborgerskab
Dansk statsborgerskab
Amerikansk til DK
Ansøgere med dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright
Type  Legat til studier eller forskning Legat til studier eller forskning
Legater til Master
Ph.d.
Forskere under 35 år
Master
Ph.d.
Scholars
Akademisk område Alle Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja Ja
Længde af ophold Max 1 akademisk år (8-10 mdr.) og minimum 1 semester (3-6 mdr.).Til hele grader i USA gives der kun til 1. år af uddannelsen. Max 1 akademisk år (8-10 mdr.) og minimum 1 semester (4-6 mdr.).Til hele grader i USA gives der kun til 1. år af uddannelsen.
LL.M. og MBA Ja Nej
Double Degree i USA og andet land Ja, til studieåret i USA også selvom dette er 2. år af uddannelsen. Kun hvis 1. studieår foregår i USA.
Hvem kan ikke søge:
DAF Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Udvekslingsophold Ansøgere, der skal på udvekslingsophold via dansk universitet, hvor tuition bortfalder Ansøgere, der skal på udvekslingsophold via dansk universitet, hvor tuition bortfalder
Immigrantvisum Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere, der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser Ansøgere, der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere, der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer Ansøgere, der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- eller praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- eller praktikophold
Akademisk fagområde Ingen begrænsninger Ansøgere, der skal læse en LL.M eller MBA i USA
Double Degree i USA og andet land Ingen begrænsninger Ansøgere, som er studerende på en double degree-uddannelse, hvor 1. studieår ikke foregår i USA.

 

 

Forskere og Universiteter/Institutioner

Fulbright Kommissionen har forskellige typer af legater til danske og amerikanske forskere og institutioner. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Amerikanske forskere og undervisere

Fulbright Danish Distinguished Chair in American Studies

Dette legat er co-funded af Syddansk Universitet. Se www.cies.org/ eller kontakt os på advising@daf-fulb.dk.

Fulbright Green Energy and Technology

Dette legat er co-funded af Aalborg Universitet. Se www.cies.org/ eller kontakt os på advising@daf-fulb.dk.

Fulbright Semester Grant Any Field

Fulbright Kommissionen udbyder 2 legater til amerikanske scholars i det akademiske år 2016-17. Amerikanske scholars kan søge om at blive tilknyttet en dansk uddannelsesinstitution som gæsteprofessor i et semester (3-6 mdr.) Den danske uddannelsesinstitution skal tilbyde korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Danske uddannelsesinstitutioner kan opfordre de ønskede amerikanske scholars til at søge. Ansøgningen fra den amerikanske scholar skal indeholde et stærkt Letter of Invitation fra den danske institution og dette vil have stor betydning i udvælgelsen.

Legatportion
DKK 200.000,00. Den danske institution skal ikke betale løn til den amerikanske gæsteprofessor, men være behjælpelig med praktiske forhold.

Ansøgningsskema
Ja, se www.cies.org/.

Ansøgningsfrist
1. august 2015. De danske institutioner vil modtage kvalificerede ansøgninger fra Fulbright Kommissionen i december 2015/januar 2016. Heraf udvælges en kandidat til det akademiske år 2016-2017 efter nærmere aftale med den danske institution.

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på advising@daf-fulb.dk.

NB: Kommissionens legater er altid afhængige af eksterne midler, hvorfor der må tages forbehold. Der kan forekomme rettelser af beløb og legater.

Danske forskere og undervisere

Fulbright Danish Visiting Scholar

Fulbright Kommissionen udbyder tre Danish Visiting Scholar-legater. For at komme i betragtning til legatet, skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være ansat som postdoc, adjunkt, lektor eller professor ved en højere dansk uddannelsesinstitution.
 • Legatet gives til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold ved et amerikansk universitet.
 • Opholdet skal være på et semester (3-6 mdr.) og skal ligge i efterårssemesteret eller forårssemesteret (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende).
 • Du skal vedlægge dokumentation for optagelse/tilknytning (fx Letter of Invitation) til universitetet i USA i din ansøgning.
 • Du må ikke have påbegyndt opholdet, når du søger legatet.
 • Du skal beherske engelsk på højt niveau.
 • Du skal være dansk statsborger. Legatet kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge legatet, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Legatet gives indenfor alle fagområder.
 • Legatet gives ikke til medfølgende familie.

 

Legatportion
DKK 200.000,00 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12:00

Ansøgningsskema
Ja. Ansøgningsrunden åbner i december. Skriv til advising@daf-fulb.dk for at få tilsendt link til ansøgningsskemaet.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på advising@daf-fulb.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Arctic Initiative

The Fulbright Arctic Initiative will create a new network to stimulate international scientific collaboration on Arctic issues while increasing mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries. Using a collaborative model to translate theory into practice, program participants will spend 18 months engaged in addressing public policy research questions relevant to Arctic nations’ shared challenges. Program participants will focus their research on one of the following Fulbright Arctic Initiative themes:

 • Energy
 • Water
 • Health
 • Infrastructure

 

A total of 16 outstanding scholars from the U.S. and abroad will be selected to participate in the program as Fulbright Arctic Initiative Scholars through an open, merit-based competition. At least four of the scholars will be selected from the United States and a least one scholar will be selected from each of the other Arctic Council member states.

Eligibility
Successful candidates will include scholars at all career stages, to include applied researchers, professionals and indiginous and traditional knowledge experts active in the academic, public or private sectors that demonstrate outstanding qualifications and a record of experience and accomplishment in an area clearly related to one of the designated research themes. Applicants must be actively engaged in an area of inquiry relevant to the program’s themes and objectives, be open to exploring and incorporating comparative, interdisciplinary approaches in their investigations, and interested in developing collaborative activities with other Fulbright Arctic Scholars.

 • Applicants must be citizens of the country from which they are applying and residing in the country at the time of application. Non-U.S. applicants who have dual-U.S. citizenship or who hold permanent residence “green cards,” whether or not they reside in the U.S., are not eligible. Since specific residency requirements vary from country to country, applicants should contact their local Fulbright office directly to determine their eligibility.
 • A Ph.D. or equivalent professional/terminal degree is preferred. For professionals, practitioners, and artists outside academe, recognized professional standing and substantial professional accomplishments are required.
 • Preference will be given to early or mid-career academics, applied researchers and/or professionals with research experience in the public, non-profit, or private sectors.
 • Applicants should have particular expertise and relevant experience in one of the identified research areas and can be willing to develop new collaborative research with other members of their thematic group.
 • Applicants must demonstrate proficiency in English.

 

Length
Program activities will commence in spring 2015 and conclude in fall 2016. All grantees are expected to attend three seminar group meetings, complete a research visit to the U.S. for a minimum of six weeks, up to three months, and maintain ongoing virtual communication with fellow grantees and lead scholars. The research visit must be completed prior to June 2016.

 • May 2015 – First Group Meeting and Orientation (to be held in Canada pending funding)
 • Fall/Winter 2015-16 – Mid-Year Group Meeting (to be held in Finland)
 • Fall 2016 – Final Group Meeting (to be held in the United States)

 

Grant Provisions
Scholars will receive funding in the amount of USD 40,000.00 (or an equivalent amount in local currency). This allowance is intended to support travel to all program meetings, travel and maintenance for the exchange visit, research materials and assistance for grantees only.

Accommodations and meals for all group meetings will be covered separately.

Grants will also include limited accident and sickness benefits.

Application Details
All applicants must complete and submit an online application. The following materials comprise a complete Arctic Initiative application:

 • Application Form
 • Statement of Purpose (three to five pages)
 • Bibliography (up to three pages)
 • Curriculum Vitae (up to six pages)
 • Letters of Recommendation (three)
 • Letter of Invitation (recommended but not required)
 • Language Proficiency Evaluation

 

To apply, go to the online application and create an account. When you log in, choose:

 • Home Country/Country Applying from: Denmark
 • Program: Fulbright Arctic Initiative
 • Category of Grant: Research

 

Application deadline
Application deadline for Fulbright Arctic Initiative is February 2, 2015

Contact Information
If you have any questions regarding the program or the application, please contact us at info@daf-fulb.dk.

Useful links
eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/program-summaries/fulbright-arctic
www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative

Fulbright Scholar-in-Residence Program

Fulbright Scholar-in-Residence-programmet henvender sig til danske forskere og undervisere, som er interesserede i at hjælpe colleges og universiteter i USA med at internationalisere afdelinger, studieplaner mv. Der vil også være en del interaktivitet med nærmiljøet omkring universitetet.

S-I-R gæsteprofessorer bliver tilknyttet en amerikansk uddannelsesinstitution (community college eller universitet) og skal undervise på undergraduate niveau indenfor sit fagområde. Programmet henvender sig primært til uddannelsesinstitutioner for studerende fra minoritetsgrupper i USA, community colleges, små liberal arts colleges mv.

En S-I-R kan være tilknyttet uddannelsesinstitutionen i et semester eller et helt akademisk år. Legatet gives til alle fagområder, men der skal være et internationalt perspektiv i de kurser, ansøgeren vil undervise i.

Du kan læse mere om Fulbright Scholar-in-Residence-programmet her.

Legatportion
Afhænger af uddannelsesinstitution i USA, men der vil være et allowance beløb til op til to medfølgende familiemedlemmer og flybilletter (retur). Uddannelsesinstitutionen i USA opfordres desuden til at betale et løntilskud til gæsteprofessoren.

Ansøgning
Uddannelsesinstitutioner i USA indsender en ansøgning til Council for International Exchange of Scholars (CIES) med navn på den gæsteprofessor, de gerne vil have tilknyttet som S-I-R.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

 

Kristoffer Stauning Truelsen, underviser på Niels Brock EUD, er i AY 2014-15 Fulbright Scholar-in-Residence ved Richland Community College i Dallas, Texas. Vi har fået denne beretning fra Kristoffer:

Kristoffer Stauning Truelsen S-I-R

Siden august 2014 har jeg arbejdet i Dallas, Texas som Scholar-in-Residence under Fulbright.
Mit primære arbejdsområde er Macroøkonomi på Richland Community College. På College laver jeg desuden foredrag om internationale problemstillinger hos de forskellige faculty samt arrangerer fremtidigt udvekslingsprogram ifht. Niels Brock i Danmark. I community regi arbejder jeg som loan excutive for Richardson Chamber of Commerce. I denne organisation skaber vi europæisk interesse for området Richardsons mere end 600 tech-virksomheder. Mit ophold i Dallas er berammet til maj 2015.

 

Har du spørgsmål til dette program eller er du interesseret i at blive Fulbright Scholar-in-Residence gæsteprofessor, bedes du kontakte os på advising@daf-fulb.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Danske institutioner/amerikanske forskere

Fulbright Specialist Program

Danske uddannelsesinstitutioner kan søge om at få tilknyttet en amerikansk gæsteprofessor til deres institution i en periode på 2-6 uger.  Gæsteprofessorer kan bl.a. holde foredrag, deltage i workshops og hjælpe med studieplanlægning og -udvikling.

For at kunne søge Fulbright Specialist Program skal den amerikanske gæsteprofessor være optaget på Fulbright Specialist Roster, der er en liste over de personer, som er godkendt til at deltage i Fulbright Specialist-programmet. Den danske uddannelsesinstitution vil være forpligtet til at betale bolig, mad og transport i Danmark. The Council for International Exchange of Scholars (CIES), der administrerer dette program i USA, dækker udgifterne til international transport (økonomiklasse) og betaler Fulbright Specialist et honorar på USD 200.00 per dag. Fulbright Kommissionen i Danmark dækker ikke nogen af udgifterne.

Der henvises desuden til CIES’ hjemmeside.

Kontakt os på info@daf-fulb.dk for mere information og for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Fulbright Inter-Country Travel Grants

Hvert år er ca. 200 amerikanske Fulbright gæsteprofessorer tilknyttet et universitet i Europa. Danske højere uddannelsesinstitutioner kan søge om at få en af disse amerikanske Fulbright gæsteprofessorer til at besøge dem i max 1 uge til fx at holde foredrag, deltage aktivt i seminarer og workshops mv. Fulbright Kommissionen i Danmark betaler den amerikanske Fulbright Scholars rejseomkostninger til Danmark fra værtslandet i Europa, dvs. flybillet (retur, økonomiklasse) og eventuelle transportudgifter i Danmark. Den danske institution forventes at betale alle andre omkostninger.

Her er en liste over alle Fulbright gæsteprofessorer i Europa i indeværende akademiske år.

Legatportion
Afhænger af rejseomkostningerne

Ansøgningsfrist
Løbende

Ansøgningsskema
Ja, Application Form IC Travel Grants

For yderligere information, kontakt os på advising@daf-fulb.dk.

 

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som forsker eller universitet/institution kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
Fulbright
Alder Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab til USA
Amerikansk til DK (Ansøgere med dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright)
Type Legat til studier/forskning
Legater til Master
Ph.D.
Scholars
Akademisk område Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Varierer afhængig af legattype (2-12 måneder)
Hvem kan ikke søge:
Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Immigrant visum Ansøgere der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- og praktikophold