- Danmark-Amerika Fondet - http://wemakeithappen.dk -

Legater & Krav til ansøgere

Skal du til USA for at studere, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se herunder, om du opfylder kravene for at søge et legat hos Danmark-Amerika Fondet!

Vi uddeler en gang om året legater til nogle af de dygtigste danske kandidat- og ph.d.-studerende, der søger akademiske udfordringer i USA. Du kan søge legaterne til degree studier. Såfremt du søger til en fuld Master kræver vi, at din bacheloruddannelse er fra et dansk universitet.

Du kan sagtens søge vores legater, før du har fået endeligt svar om optagelse fra et amerikansk universitet. Men før at vi kan udbetale et legat, skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.

Meningen med Danmark-Amerika Fondets legater er at hjælpe danske unge til at dygtiggøre sig i USA m.h.p. at vende tilbage til danmark og at bruge den viden og tilegnede erfaring her. Det er vores forventning, men det er ikke et krav.

Legatportioner:

Legatportioner uddeles efter beskrevet behov, dog max. 120.000 DKK for et akademisk år og max. 60.000 DKK for et semester.

Du kan søge, hvis du opfylder alle nedenstående krav:

Vi uddeler legater til:

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan søge, hvis du: