Print

Danmark-Amerika Fondets legater

Skal du til USA for at studere, forske eller undervise, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se her, om du kan søge legater hos os!

Danmark-Amerika Fondet uddeler hvert år legater til danske studerende, forskere og undervisere, der søger akademiske udfordringer i USA. Vi tilbyder mange forskellige typer af legater og administrerer også legater til USA for andre danske eller amerikanske fonde.

Ens for alle vores legater er, at de uddeles til nogle af de dygtigste danskere, der ønsker at studere, forske eller undervise i USA. Du kan sagtens søge vores legater, før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

 • For at kunne udbetale et legat til studerende skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.
 • For at kunne udbetale et legat til forskere skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • For studerende gælder det desuden, at studierne skal være på graduate-niveau (kandidat eller Ph.d.) og studierne i USA må ikke være påbegyndt.
 • Vi giver ikke legater til bachelorstudier i USA.
 • Vi giver ikke legater til studieophold med optagelse udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).


Ansøgningsrunden for foråret 2018 er nu lukket. Næste ansøgningsrunde er til foråret 2019. Hold dig orienteret her på hjemmesiden. Ansøgere til denne runde vil få svar primo august.  

Studerende

Master/Kandidat

Danmark-Amerika Fondet tilbyder en lang række legater til kandidatstudier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Master

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et legat fra DAF skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Færdiguddannede forskere under 35 år kan også søge DAF Master.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 60.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde er til foråret 2019 og vil blive annonceret her på siden.  

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde er til foråret 2019 og vil blive annonceret her på siden.  

Herunder er eksempler på de virksomhedslegater, der vil blive udbudt til det kommende akademiske år.

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Der uddeles 1 legat til studier inden for områder relateret til ingeniørstudiet.

Legatportion: DKK 100.000

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet tilbyder en lang række legater til Ph.d.-studier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).


Legatportioner

DKK 100.000-150.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 60.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde er til foråret 2019 og vil blive annonceret her på siden.  

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde er til foråret 2019 og vil blive annonceret her på siden.  

Følgende virksomhedslegater vil blive udbudt for det kommende akademiske år 2017-18.

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Der uddeles 1 legat til studier inden for områder relateret til ingeniørstudiet.

Legatportion: DKK 100.000

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.