Print

Skal du til USA for at studere, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se herunder, om du opfylder kravene for at søge et legat hos Danmark-Amerika Fondet.

Vi uddeler en gang om året legater til nogle af de dygtigste danske kandidat- og ph.d.-studerende, der søger akademiske udfordringer i USA. Du kan søge legaterne til degree studier. Såfremt du søger til en fuld Master kræver vi, at din bacheloruddannelse er fra et dansk universitet.

Du kan sagtens søge vores legater, før du har fået endeligt svar om optagelse fra et amerikansk universitet. Men før at vi kan udbetale et legat, skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.

Formålet med Danmark-Amerika Fondets legater er at hjælpe danske studerende til at dygtiggøre sig i USA m.h.p. at vende tilbage til Danmark og bruge den viden og tilegnede erfaring her. 

Legatportioner:

Legatportioner uddeles efter beskrevet behov, dog max. 120.000 DKK for et akademisk år og max. 60.000 DKK for et semester.

Du kan søge, hvis du opfylder alle nedenstående krav:

 • Er dansk statsborger.
 • Er under 35 år. Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Skal læse på graduate-niveau i USA i mindst et semester (3-6 måneder) eller et akademisk år (8-10 måneder).
 • Påbegynder dine studier i USA i det akademiske år 2022-2023. Hvis du kun skal læse et semester, skal dit studie være afsluttet i det akademiske år 2022-2023.
 • Er blevet optaget eller har søgt om optagelse via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger eller være Visiting Student Researcher (Ph.d.-studerende).

Vi uddeler legater til hhv.:

 • Kandidatstuderende, der skal læse i USA og er indskrevet ved et dansk universitet eller en anden højere dansk uddannelsesinstitution og har en bachelorgrad.
 • Studerende, der skal læse en fuld Master og har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet.
 • Ph.d.-studerende ved en højere dansk uddannelsesinstitution eller erhvervs ph.d. studerende, der skal forske i USA, som en del af deres uddannelse.
 • Kunstnere, der skal studere på graduateniveau i USA.
 • Færdiguddannede jurister med arbejdserfaring, der skal på LL.M (Master of Laws) ophold.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan søge, hvis du:

 • Er optaget udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. f.eks. school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.) – også selvom du opfylder alle andre krav.
 • Allerede har gennemført en væsentlig del af dit studie i USA på ansøgningstidspunktet.
 • Søger legat til bachelorstudier.
 • Skal på summer school, kongresrejse, trainee- og praktikophold eller post-doc studier.