Print

Danmark-Amerika Fondets legater

Skal du til USA for at studere, forske eller undervise, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se her, om du kan søge legater hos os!

Danmark-Amerika Fondet uddeler hvert år legater til danske studerende, forskere og undervisere, der søger akademiske udfordringer i USA. Vi tilbyder mange forskellige typer af legater og administrerer også legater til USA for andre danske eller amerikanske fonde.

Ens for alle vores legater er, at de uddeles til nogle af de dygtigste danskere, der ønsker at studere, forske eller undervise i USA. Du kan sagtens søge vores legater, før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

 • For at kunne udbetale et legat til studerende skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.
 • For at kunne udbetale et legat til forskere skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • For studerende gælder det desuden, at studierne skal være på graduate-niveau (kandidat eller Ph.d.) og studierne i USA må ikke være påbegyndt.
 • Hvis du skal til USA på et udvekslingsophold via dit danske universitet, skal du betale tuition (undervisningsafgift) i USA for at kunne søge vores legater. Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.
 • Vi giver ikke legater til bachelorstudier i USA.
 • Vi giver ikke legater til studieophold med optagelse udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Hvis du modtager et legat fra DAF, vil du modtage en invitation til vores pre-departure møde i juni, hvor vi forbereder dig på dit studieophold i USA. Du får praktiske og gode råd inden afrejse og du vil få mulighed for at møde og netværke med legatmodtagere i samme situation som dig.

Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

 

Studerende

Master/Kandidat

Danmark-Amerika Fondet tilbyder en lang række legater til kandidatstudier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Master

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et legat fra DAF skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Færdiguddannede forskere under 35 år kan også søge DAF Master.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

Særligt for kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail, der kort beskriver:

1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget.

Kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

Herunder er eksempler på virksomhedslegater. Hvilke virksomhedslegater, der vil blive udbudt til det kommende akademiske år, vil blive annonceret her på siden.

Bikuben Scholars – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til mønsterbrydere eller studerende indenfor scenekunst og billedkunst.

Legatportion: DKK 100.000

Coloplast A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

Danske Bank A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Der uddeles 1 legat til studier inden for områder relateret til ingeniørstudiet.

Legatportion: DKK 100.000

Hedorf's Fellowship – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor Strategic Management and Leadership med fokus på følgende områder:

 • Transport/Logistics
 • International Business Communication

 

Legatportion: DKK 100.000

Knud Højgaards Fond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Oticon-legatet – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

OticonFonden_positiv

 


Oticon Fonden støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål

Thomas B. Thriges Fond/Terma – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til en studerende med en ingeniør- eller datalogimæssig baggrund, fortrinsvis indenfor fagområderne Systems Engineering, kompositteknologi eller elektronikteknologi.

Legatportion: DKK 150.000

Weibel Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til talentfulde ingeniører eller ingeniørstuderende inden for følgende områder:

 • Elektronik – Mikrobølgeteknik, eksempelvis inden for områderne
  – Transistorbaserede udgangsforstærkere med høj effekt
  – Indgangsforstærkere med lav egenstøj
  – Oscillator og Mixer kredsløb med lav fasestøj og stor båndbredde
 • Software – Algoritmeudvikling, eksempelvis inden for områderne
  – Detektion af flere objekter, som er tæt på hinanden i afstand og hastighed
  – Robust tracking af objekter under tilstedeværelse af interferens
  – Klassifikation af objekter baseret på det reflekterede radarsignal
 • Mekanik – Løsninger som er stabile under dynamisk belastning og temperaturvariationer
  – Strukturer, som reducerer udbøjning under belastning og temperaturvariationer
  – Anvendelse af materialer, som har høj stivhed og lav temperaturudvidelseskoefficient, fx composit materialer

 

Legatportion: DKK 100.000

weibel

 

 

 

 

Følgende virksomhedslegater blev tildelt for det akademiske år 2016-17 – se listen her.

Særligt for kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Amerikanske legater - ASF og TTS

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra to organisationer i USA – The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Thanks to Scandinavia (TTS). For at komme i betragtning til et af disse amerikanske legater skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét semester (3-6 måneder). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge DAFs amerikanske legater, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. DAFs amerikanske legater kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra følgende organisationer i USA:

The American-Scandinavian Foundation (ASF), New York

The American-Scandinavian Foundation blev oprettet i 1911 af bl.a. den dansk-amerikanske industrimand Niels Poulsen og betragtes dermed som en af DAFs søsterorganisationer. ASF tilbyder en række udvekslingsprogrammer indenfor uddannelse, kultur og praktisk erfaring. De uddeler en række legater til studerende, forskere og kunstnere fra USA og de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) og administrerer ligeledes et praktikprogram. Der henvises desuden til ASFs hjemmeside.

Gennem ASF findes endvidere et særligt legat indenfor Holocaust Studies til en dansk studerende: ASF/Kulin Family Fund.

Thanks To Scandinavia, Inc. (TTS), New York

Thanks To Scandinavia blev oprettet af Victor Borge og Richard Netter i 1963 som en tak til de skandinaviske lande for deres hjælp til jøder under 2. verdenskrig. TTS uddeler en række legater til studerende og forskere fra Skandinavien og Bulgarien til studier i USA og Israel. Der henvises desuden til TTS’ hjemmeside.

TTS-legatet gives fortrinsvis til en studerende inden for menneskerettigheder, historie, litteratur, jødiske studier, kommunikation, jura, musik eller et relateret felt. Det er en fordel at skulle læse i eller i nærheden af New York City. Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, etc.)

Gennem TTS findes endvidere legatet Thanks to Scandinavia Victor Borge Music Scholarship, som uddeles til en dansk kandidatstuderende indenfor fag relateret til musik, men studerende der er udøvende musikere, studerer komposition eller er på dirrigentuddannelsen foretrækkes. Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, etc.)

Legatportioner
ASF og TTS: Forventes at være på et USD-beløb svarende til ca. DKK 100.000 til et helt akademisk år (8-10 mdr.) og DKK 50.000 til et semester (3-6 mdr.).
ASF/Kulin Family Fund legat til Holocaust Studies: US$10.000
TTS Victor Borge Music Scholarship: US$20.000

Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (f.eks. SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet tager forbehold for eventuelle løbende rettelser.

Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet tilbyder en lang række legater til Ph.d.-studier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

DAF Ph.d.

Danmark-Amerika Fondet udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (3-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000 til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 til ophold af et semesters varighed
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

 

Særligt for kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Virksomhedslegater

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater er blevet til i samarbejde med en række danske erhvervsvirksomheder og fonde. For at komme i betragtning til et legat fra Danmark-Amerika Fondet skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på mindst ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et legat fra Danmark-Amerika Fondet, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger og må gerne have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

 

Legatportioner
DKK 100.000-150.000
Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at variere beløbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunde efterårssemester 2018  åbner primo maj og vil blive annonceret her på siden.

Vi er i øjeblikket ved at indsamle virksomhedslegater for det akademiske år 2017-18. Derfor vil listen herunder hele tiden blive opdateret:

Bikuben Scholars – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til mønsterbrydere eller studerende indenfor scenekunst og billedkunst.

Legatportion: DKK 100.000

Coloplast A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

Danske Bank A/S – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

Egmont Fonden: J. C. Petersen og hustru Fanny Petersens Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier/forskning i USA indenfor områder, der kan være med til at skabe bedre liv for børn og unge (der henvises til Egmont Fondens Indsatsområder).

Legatportion: DKK 100.000

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Der uddeles 1 legat til studier inden for områder relateret til ingeniørstudiet.

Legatportion: DKK 100.000

Hedorf's Fellowship – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA indenfor Strategic Management and Leadership med fokus på følgende områder:

 • Transport/Logistics
 • International Business Communication

 

Legatportion: DKK 100.000

Knud Højgaards Fond – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 2 legater til studier i USA

Legatportion: DKK 100.000

Oticon-legatet – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til studier i USA

Legatportion: DKK 150.000

OticonFonden_positiv

 


Oticon Fonden støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål

Thomas B. Thriges Fond/Terma – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til en studerende med en ingeniør- eller datalogimæssig baggrund, fortrinsvis indenfor fagområderne Systems Engineering, kompositteknologi eller elektronikteknologi.

Legatportion: DKK 150.000

Weibel Legat – Danmark-Amerika Fondet

Der uddeles 1 legat til talentfulde ingeniører eller ingeniørstuderende inden for følgende områder:

 • Elektronik – Mikrobølgeteknik, eksempelvis inden for områderne
  – Transistorbaserede udgangsforstærkere med høj effekt
  – Indgangsforstærkere med lav egenstøj
  – Oscillator og Mixer kredsløb med lav fasestøj og stor båndbredde
 • Software – Algoritmeudvikling, eksempelvis inden for områderne
  – Detektion af flere objekter, som er tæt på hinanden i afstand og hastighed
  – Robust tracking af objekter under tilstedeværelse af interferens
  – Klassifikation af objekter baseret på det reflekterede radarsignal
 • Mekanik – Løsninger som er stabile under dynamisk belastning og temperaturvariationer
  – Strukturer, som reducerer udbøjning under belastning og temperaturvariationer
  – Anvendelse af materialer, som har høj stivhed og lav temperaturudvidelseskoefficient, fx composit materialer

 

Legatportion: DKK 100.000

weibel

 

 

 

 

Følgende virksomhedslegater blev tildelt for det akademiske år 2016-17 – se listen her.

Særligt for kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder
Danmark-Amerika Fondet modtager meget gerne ansøgninger fra kunstnere og musikere eller til projekter, der ikke lige passer med mønsteret for akademiske ophold. Da det kan være svære at få det rette visum til sådanne ophold i USA, opfordrer vi kunstnere og andre til at sende os en e-mail der kort beskriver: 1) Projektet 2) Længde af ophold 3) Budget. Kunstnere, musikere og andre ansøgere inden for kreative fagområder kan søge alle DAFs legater.

Særligt for jura- og business-studerende
Hvis du vil læse en master of Laws (LL.M) eller en Master of Business Administration (MBA) i USA, kan du søge alle DAFs legater.

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

DAF Amerikanske legater - TTS

Danmark-Amerika Fondet administrerer legat fra en organisation i USA – Thanks to Scandinavia (TTS). For at komme i betragtning til dette amerikanske legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legatet til en fuld Ph.d. Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legatet gives til ophold i USA på mindst ét semester (3-6 måneder). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge DAFs amerikanske legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. DAFs amerikanske legater kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

 

Danmark-Amerika Fondet administrerer legater fra følgende organisation i USA, som du som ph.d.-studerende kan søge legat til:

Thanks To Scandinavia, Inc. (TTS), New York

Thanks To Scandinavia blev oprettet af Victor Borge og Richard Netter i 1963 som en tak til de skandinaviske lande for deres hjælp til jøder under 2. verdenskrig. TTS uddeler en række legater til studerende og forskere fra Skandinavien og Bulgarien til studier i USA og Israel. Der henvises desuden til TTS’ hjemmeside.

TTS-legatet gives fortrinsvis til en studerende inden for menneskerettigheder, historie, litteratur, jødiske studier, kommunikation, jura, musik eller et relateret felt. Det er en fordel at skulle læse i eller i nærheden af New York City. Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, etc.)

Legatportion
TTS: Forventes at være på et USD-beløb svarende til ca. DKK 100.000 til et helt akademisk år (8-10 mdr.) og DKK 50.000 til et semester (3-6 mdr.).

Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunde for det akademiske år 2018/19 starter primo maj. Ansøgningsrunde annonceres her på hjemmesiden.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Formidlingsservice
Takket være Danmark-Amerika Fondets samarbejde med dansk erhvervsliv, hvis økonomiske støtte gør DAFs arbejde muligt, får legatmodtagerne tilbud om at deltage i DAFs formidlingsservice. DAF legatmodtagere kan få kontakt til en større dansk virksomhed ved, at vi formidler kontakten mellem legatmodtagere og virksomheder, der er relevante i forhold til legatmodtagerens studieområde. Denne formidling sker kun, hvis vi har en relevant virksomhed, der er interesseret i at få kontakt med dygtige unge danskere. Danmark-Amerika Fondets Formidlingsservice bygger på et håb om at være med til at styrke legatmodtagernes karrieremuligheder. Kontakten formidles efter tildeling af legatet.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Legatmodtageren skal tegne en dansk tillægsforsikring, som dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Visum
Internationale studerende vil enten få et J-1 eller F-1 student visa til USA afhængig af typen og længden af studieophold. Studerende på et J-1 visum skal være opmærksom på “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, som træder i kraft, hvis man modtager offentlig støtte (fx SU) under sit ophold i USA. Læs mere om visum til USA her.

NB: Danmark-Amerika Fondet tager forbehold for eventuelle løbende rettelser.

 

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som studerende kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
DAF
Alder Kun undtagelsesvis over 35 år
Lande Danskere til USA
Nationalitet Dansk statsborgerskab til USA samt dansk-amerikansk dobbelt statsborgerskab (til USA).
Bemærk ASF og TTS accepterer ikke dansk-amerikansk statsborgerskab
Type  Legat til studier eller forskning
Legater til Master
Ph.d.
Forskere under 35 år
Akademisk område Alle
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Max 1 akademisk år (8-10 mdr.) og minimum 1 semester (3-6 mdr.).Til hele grader i USA gives der kun til 1. år af uddannelsen.
LL.M. og MBA Ja
Double Degree i USA og andet land Ja, til studieåret i USA også selvom dette er 2. år af uddannelsen.
Hvem kan ikke søge:
DAF
Påbegyndte ophold Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Udvekslingsophold Ansøgere, der skal på udvekslingsophold via dansk universitet, hvor tuition bortfalder
Immigrantvisum Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere, der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere, der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- eller praktikophold
Akademisk fagområde Ingen begrænsninger
Double Degree i USA og andet land Ingen begrænsninger