Print

Danmark-Amerika Fondets legater

Ansøgningsrunden for foråret 2019 er lukket. Ansøgere ved denne runde vil få svar primo august. 

Skal du til USA for at studere, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se herunder, om du opfylder kravene for at søge et legat hos Danmark-Amerika Fondet!

Vi uddeler en gang om året legater til nogle af de dygtigste danske kandidat- og ph.d.-studerende, der søger akademiske udfordringer i USA. Du kan søge legaterne til degree- og til non-degree studier. For non-degree studier på Master niveau er det ikke et krav, at studierne kan meritoverføres til din danske uddannelse. Såfremt du søger til en fuld Master kræver vi, at din bacheloruddannelse er fra et dansk universitet.

Du kan sagtens søge vores legater, før du har fået endeligt svar om optagelse fra et amerikansk universitet. Men før at vi kan udbetale et legat, skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.

Legatportioner:

DKK max. 120.000 for et akademisk år.
DKK max. 60.000 for et semester.

NB! Legatportionerne kan ekstraordinært fraviges af bedømmelsesudvalget.

Du kan søge, hvis du opfylder alle nedenstående krav:

 • Er dansk statsborger.
 • Er under 35 år. Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
 • Er indskrevet ved et dansk universitet eller en anden højere dansk uddannelsesinstitution og har en bachelorgrad.
 • Skal læse på graduate-niveau i USA i mindst et semester (3-6 måneder) eller et akademisk år (8-10 måneder).
 • Påbegynder dine studier i USA i det akademiske år 2019-2020. Hvis du kun skal læse et semester, skal dit studie være afsluttet i det akademiske år 2019-2020.
 • Er blevet optaget eller har søgt om optagelse via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger.

Du kan også søge, hvis du:

 • Skal læse en fuld Master og har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet og i øvrigt opfylder alle andre ovenstående krav
  ud over at være studerende ved et dansk universitet.
 • Er ph.d.-studerende ved en dansk institution og skal forske i USA, som en del af din uddannelse. Du skal i øvrigt opfylde ovenstående krav om statsborgerskab, alder og tilknytning til en dansk institution.
 • Er kunstner og skal studere i USA.
 • Er færdiguddannet jurist med arbejdserfaring og skal på LL.M (Master of Laws) ophold.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan søge, hvis du:

 • Opfylder alle ovenstående krav, men er optaget udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. f.eks. school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.)
 • Allerede har gennemført en væsentlig del af dit studie i USA på ansøgningstidspunktet.
 • Søger legat til bachelorstudier.
 • Skal på summer school, kongresrejse, trainee- og praktikophold eller post-doc studier.
 • Rejser til USA mhp. at immigrere.