Print

Columbia University, New York

Af Jacob Bessmann, DAF 2013-14

Først og vigtigst skal lyde en stor tak til både Danmark-Amerika Fonden og Novo Nordisk for at tilbyde mig det virksomhedslegat, der muliggjorde et ophold på Columbia University og en MA i Political Science. Samtidig var DAF-kontorets gode råd og vejledning helt afgørende for et succesfuldt ophold.

Året på Columbia University har været den største akademiske udfordring i mit liv, og udbyttet har været uvurderligt. Undervisningen er uden sammenligning den mest kompetente og ressourcerige jeg har oplevet, og samtidig er forventningsniveau til de studerende tårnhøjt. Tilsammen giver disse faktorer et sublimt læringsmiljø, og jeg kan stærkt anbefale de dygtigste danske studerende at læse på graduate-niveau på toptier eller Ivy League universiteter.

For at undgå at gentage de eksisterende afrapporteringer på DAF’s hjemmeside vil jeg afholde mig fra at prise oplevelse ved at bo i New York og læse på Columbia generelt. I stedet vil jeg fokusere på erfaringer, som forhåbentligt kan hjælpe nye legatmodtagere til at få mest muligt ud af deres ophold.

I forhold til fagvalg er mit råd at komme i gang så tidligt som muligt. Udvalget af fag på mit institut var begrænset, men man har i princippet adgang til hele universitetets fagudvalg, så der er masser af muligheder. Jeg endte med at tage fag på både Graduate School of Arts and Sciences, School of International and Public Administration og Graduate School of Journalism. Kontakt derfor administratoren for din uddannelse og få verificeret alle deadlines og ansøgningsprocedurer til de enkelte fag og graduate schools. Det kan i øvrigt anbefales at melde sig til væsentligt flere fag, end man påtænker at gennemføre, da interaktionen med professorerne og undervisningsformerne varierer betydeligt. Det var først på mit andet semester, at jeg fuldt ud fik udnyttet mulighederne i fagudvalget.

Når man læser på amerikanske universiteter er det obligatorisk at tegne en sundhedsforsikring. Som studerende fra udlandet kan denne forsikring dog frafaldes, hvis man kan bevise, at man har en rejseforsikring, der dækker det samme som universitets sundhedsforsikring. Det lykkedes at få Gouda til at udarbejde og underskrive en attest på at samtlige af Columbias krav var opfyldt i rejseforsikringen. Det økonomiske incitament er betydeligt, men man skal tidligt i gang med processen, da både Columbia og Gouda var skeptiske i første omgang.

Undervisningsformen på graduate-niveau er meget anderledes end på danske kandidatuddannelser. Jeg oplevede ofte at have undervisning med hold på 5-6 personer: en professor, et antal phd’er og et par masterstuderende. Professoren forventer at samtlige tekster er læst og forstået, og at alle studerende er i stand til at fremlægge indholdet koncist og analyserende. Det er et enormt privilegie at have så tæt interaktion med nogle af de dygtigste personer indenfor sit felt, men det er samtidig utroligt udfordrende – hver eneste dag.

Karaktergivning og præstationsbedømmelse er ligeledes væsensforskellig fra Danmark. Det er op til den enkelte professor at besluttet, hvorledes bedømmelsen foregår. I fagbeskrivelsen vil det fremgå præcist hvorledes. Eksempelvis: Weekly papers: 15 %, Midterm exam: 30 %, Participation: 15 % og Final exam: 40 %. I andre fag vil hele karakteren afhænge af et stort forskningsprojekt. Et godt råd er at vælge et udvalg af fag, der spreder arbejdsbyrden, så man eksempelvis ikke ender med tre store forskningsprojekter i slutningen af et semester.

Mit sidste råd er at udnytte tiden i USA til også at opleve kulturen og landet. Selvom man har væsentligt mere undervisning end i Danmark, er der stadig masser af muligheder for skifte læsesalen ud med landevejen en uge eller to. USA er langt mere end Columbia, end New York og end østkysten. Tag ind i Amerikas hjerte og få dine fordomme udfordret. Tak til DAF for også at gøre dette muligt.