Print

Alumni

I USA er der en stærk tradition for, at man også senere i livet bevarer tilknytningen til f.eks. det universitet, hvor man har studeret.

I Danmark har vi nok ikke den samme tradition for alumni tilhørsforhold, men Danmark-Amerika Fondet tilbyder forskellige muligheder for at kunne bevare tilknytningen.

Danmark-Amerika Fondet har også en medlemsgruppe, som du bliver medlem af, når du modtager et legat fra DAF.

Danmark-Amerika Fondets medlemsgruppe

består af over 300 personer, der har været tilknyttet et af Fondets programmer og som efterfølgende har valgt at bevare denne tilknytning.

Et medlemskab koster årligt DKK. 200,- og giver samtidig adgang til at deltage med ledsager ved Fondets årsmøde. Fondets årsmøde afholdes traditionelt i juni måned efter udsendt indbydelse i forbindelse med vores årsberetning, som man som medlem får tilsendt i foråret. Ved årsmødet får man mulighed for at møde Fondets bestyrelse, der består af ledere inden for dansk erhvervsliv samt uddannelsessektoren, så der er gode muligheder for at netværke.

Vi er glade for den opbakning til vores arbejde, som et medlemskab kan ses som udtryk for, men vi er også afhængige af denne støtte til vores arbejde på grund af de danske skatteregler. Et medlemskab er således med til at sikre, at andre også kan få gavn af DAF’s støtte.