Print

Alumni

I USA er der en stærk tradition for, at man også senere i livet bevarer tilknytningen til f.eks. det universitet, hvor man har studeret.

I Danmark har vi ikke den samme tradition for alumni tilhørsforhold. I Danmark-Amerika Fondet mener vi det er vigtigt at kunne bevare tilknytningen, derfor vil du, hvis du modtager et legat fra DAF blive en del af fondets medlemsgruppe, hvilket vi sætter stor pris på.

Der afholdes ikke længere det årlige årsmøde. Legatmodtagerne for i stedet direkte besked.