Print

27. juni 2019

Indkaldelse til bestyrelses- og årsmøde i Danmark-Amerika Fondet

Danmark-Amerika Fondet indkalder til bestyrelses- og årsmøde for Fondets bestyrelsesmedlemmer og medlemmer torsdag d. 27. juni 2019 kl. 16.00 på Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø.

Dagsorden:

1 – Formandens beretning for det forløbne år

2 – Godkendelse af revideret årsrapport (Bilag 2.1)

3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

4 – Valg af medlemmer til forretningsudvalget, jf. § 6

5 – Valg af revisor, jf. § 12

6 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

7 – Ændring af vedtægter (Bilag 7.1)

    • Forretningsudvalget har vedtaget et forslag til ændring af Vedtægter for Danmark-Amerika Fondet, der bedre afspejler, hvordan Fondet drives i dag. Forslaget skal if. de nuværende Vedtægter sendes til høring i Bestyrelsen. Se bilag 7.1.

 

8 – Evt.